• Email : info@pengcolour.com

  • Phone : 074-232629 , 074-356079

  • Fax : 074-356759

TOA

TOA 113 Microkill


น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ 100%

คุณสมบัติ

- เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อรา สูตรน้ำ จึงไม่มีกลิ่นฉุน และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- ใช้ได้กับพื้นผิววัสดุหลายชนิด เช่น คอนกรีต อิฐ หินธรรมชาติ
- ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม