• Email : info@pengcolour.com

  • Phone : 074-232629 , 074-356079

  • Fax : 074-356759

TOA

TOA 302 Acrylic Sralant


วัสดุอุดรอยต่ออะครีลิค 100% ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลืองเหมือนซีลแลนท์ทั่วไป

คุณสมบัติ

- เป็นอะครีลิคอุดโป๊วแบบยืดหยุ่นสีขาว ไม่เกิดปัญหาคราบน้ำมันที่ผิวหน้าเหมือนซีแลนท์จึงไม่เป็นปัญหาในการทาสีทับหน้า
- สามารถคงสภาพการปกปิดรอยแตกร้าวได้แม้จะเกิดการขยับตัวของรอยแตก
- สามารถขัดตกแต่งได้ (ขัดด้วยกระดาษทรายและน้ำ)
- สามารถทาสีทับได้