• Email : info@pengcolour.com

  • Phone : 074-232629 , 074-356079

  • Fax : 074-356759

weddings

Coating System / ระบบเคลือบป้องกัน


สำหรับอาคารบางแห่งที่ต้องการคุณลักษณะพิเศษเช่น การเคลือบฉนวนกันความร้อนชนิดพิเศษบนหลังคา , เคลือบน้ำยากันสนิม เป็นต้น